Huisvesting

Onze voormalige Brandweerkazernelocatie aan De Grote Kampen in het centrum voldeed niet meer aan de (Arbotechnische) eisen.
Bij activiteiten in het centrum was deze locatie soms lastig bereikbaar. Bovendien was het terrein krap met betrekking tot parkeerplaatsen en het uitrijden met de voertuigen.

Na lange voorbereiding en met grote inzet van onze gemeente, de voormalige burgemeester mevrouw Vroegindeweij en onze eigen korpsleden hebben wij in oktober 2009 onze huidige kazerne beschikbaar gekregen. 

Een combinatie Brandweerkazerne en Politiebureau op de Hichtumerweg 17/19 te Bolsward. 

In 2014 is het de bedoeling dat er een 24 uurs post van de Ambulance gestationeerd wordt in Bolsward.